Köp- och leveransvillkor

 

Kostnader för frakt och fraktförsäkring tillkommer.

 

Produktgaranti | Försäljnings- och leveransvillkor | Ångerrätt

 

Villkoren delas in i följande kategorier och skall anges på nedan angivna sätt.

 

I. Återförsäljare och andra icke konsumenter

A. Transportvillkor: CIP enligt Incoterms 2010. Frakt och försäkring betald till // med angivande av en bestämmelseort.

 • Vid tillämpning av villkoret  ”CIP”  tecknar Säljaren en försäkring för Köparens räkning Försäkringen skall ha ett visst minsta försäkringsskydd.
 • Det är Säljaren som ombesörjer transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som avtalats.
 • Risken är Köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna. Det sker för det mesta i containers.
 • Det är Köparen som ombesörjer eventuell import av varorna.
 • CIP kan användas vid alla former av transport och är vanlig vid container- transporter.

 

B. Försäljningsvillkor

 • Allmänna leveransvillkor NL 09.
 • Tillämpas även utanför Norden.

 

Kommunikation av affärsvillkoren:

 1. Tillämpliga garantivillkor, se bilaga;
 2. Tillämpar allmänna leveransbestämmelser NL 09
 3. Tillämpar transportvillkor - CIP enligt Incoterms 2010

skall framgå av hemsidan och skrivas in på orderbekräftelsen, samt skrivas in i distributionsavtalen/återförsäljaravtalen (ev. agenter).

NL09 och Incoterms finner man på nätet.

För att få nyttja NL09 krävs att man köper villkoren från upphovsmannen Teknikföretagen.

 

 

II.  Konsumenter

När det gäller konsumentförsäljning, via hemsidan eller på annat sätt, gäller:

 • Konsumentköplagen
 • Distansavtalslagen

Varför ingenting särskilt behöver anges, utöver den tidigare översända informationen rörande ”ångerrätten”, vilken skall kommuniceras på hemsidan och medsändas försändelsen.

Faran för godset följer av konsumentköplagen, vilket är när konsumenten tar varan i sin besittning.

Några särskilda allmänna leveransbestämmelser som försämrar konsumentens rättigheter är inte tillämpbara.

 

 

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du, eller någon tredje part som du har angivit som mottagare (dock ej transportföretaget), tar varan i fysisk besittning. Vill du utöva ångerrätten ska du till Speedheater System AB skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.

 

Du når oss under följande adresser och telefonnummer:

Speedheater System AB, Norrlandsgatan 1, 441 57 Alingsås

telefon nr: 031-336 85 50

E-post: info@speedheater.se

www.speedheater.se / www.speedheatersystem.com

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid, räcker det att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

 

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka de betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål från det att vi har fått tillbaka varan från dig och kunnat kontrollera att den är i samma skick som när vi sände den till Dig. Du är ansvarig för varornas minskade värde endast till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

 

Vid utövande av ångerrätten kommer Du som kund att få betala kostnaderna för återsändandet av varan till oss. Vi kan inte bära kostnaderna för transportreturer i internet-handeln.

Din varukorg

0 kr

Du har inga produkter i varukorgen

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår