Serviceinformation

Information om garantier, underhåll och byte av IR-rör finns i resp. produkts Säkerhetsföreskrifter/Bruksanvisning.

Övriga frågor angående service och handhavande besvaras på telefon

eller via e-mail  info@speedheater.se

 

Innan utrustning skickas/lämnas för service eller reklamation;

Kontakta oss på telefon 031 - 336 85 50 för vidare information.

Uppge serie # och i förekommande fall ID # vid serviceärenden.

IR-rör serie # 1100-01

IR-rör serie # 1100-02, -04, -04T