Support

Marknadssupport

Till våra återförsäljare tillhandahåller vi broschyrmaterial/produktinformation i pdf-format,
digitalt bildmaterial och säljstöd.
Personlig support är alltid tillgänglig på telefon under kontorstid eller via e-mail.
All vår marknadsföring sker med vår hemsida som avsändare, på så sätt marknadsför och värnar vi om våra avtalsåterförsäljare.

Kontakta oss på telefon 031 - 336 85 50 angående frågor om marknadssupport.

Mediasupport

Kontakta oss på telefon 031 - 336 85 50 för mediasupport.

Produktsupport

Se vidare under Serviceinformation.